From Bugs to Decision Support – Leveraging Historical Issue Reports in Software Evolution

Abstract: Popular Abstract in Swedish Utvecklare i stora mjukvaruprojekt måste orientera sig i enorma informationslandskap. Brist på överblick innebär ett hårt slag mot produktiviteten. Mönster ifrån tidigare buggar kan guida framtida underhållsarbete.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)