Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

University dissertation from Jane Mattisson. English Department, Lund University

Abstract: Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.