A View from Language : Growth of language in individuals and populations

Abstract: Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. En konnektionistisk modell för individens inlärning undersöks på uppgiften att lära sig svenskans brutna verb paradigm (samexisterande svaga och starka former på dåtidsformerna). Svarta dödens inverkan på kasussystemets förenkling under medeltiden (1350 - 1500) undersöks. Samverkan med Lågtyskt (Hansans) inflytande på (andel av) befolkningen under den aktuella perioden.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.