A Graphical Language for Batch Control

University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar ett grafiskt programmeringsspråk och dess användning vid styrning av satsvisa processer. Arbetet i avhandlingen kan delas upp i två delar: - utveckling av ett grafiskt programmeringspråk ämnat för implementering av styrsystem för sekventiella processer. Detta språk har fått namnet Grafchart. - uppvisa hur recept-baserad styrning av satsvisa processer kan representeras och implementeras i Grafchart. Grafiska programmeringspråk har många fördelar jämfört med textbaserade språk. De grafiska språken tillåter att programmet skriv i en form som likar den som människor använder vid modellering av problem. Ytterligare en fördel är möjligheten att utnyttja färger och animering för att ge en klar och intuitiv bild av vad som sker då programmet exekverar. Grafchart bygger på Grafcet och Petri nät samt ideer vanligt förekommande i objekt-orienterad programmering. Detta har gett språket en intuitiv syntax och möjlighet till formell analys. Grafchart har definierats formellt samt implementerats i G2, en industriell objekt-orienterad plattform. Det hittills främsta användningsområdet för Grafchart är strukturering av recept för styrning av satsvisa processer (satsvisa processer tillhör gruppen av sekventiella processer). Satsvisa processer är vanligt förekommande inom kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Instruktionerna för hur processen ska styras kallas för recept. Ett flertal olika exempel på hur recepten kan struktureras presenteras i avhanlingen. Denna del av arbetet har noggrant följt de riktlinjer som finns i den nya internationella standarden för satsvisa processer. I avhandlingen presenteras även en metod som kan användas för att analysera recepten med avseende på låssituationer (blockeringar). Låssituationer kan uppkomma om utrusningen i anläggningen bokats på ett felaktigt sätt.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)