Modelling and Validation of Industrial Measurement Systems - Aspects of Quality and Human Factors

University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling validerar industriella mätsystem, där både de tekniska och mänskliga aspekterna innefattas. Syfte är att få bättre kunskap om den mätteknik som används för att kunna kvalitetsbestämma produkter och för att slutligen på ett mer pålitligt sätt kunna bestämma kvalitén på den tillverkande produkten. För att kunna göra detta föreslårs en metod som tar fram ett kvalitets index som kan ta hänsyn till både de kvantitativa mätningarna och de kvalitativa omdömena från männsikan. Denna metod är en lovande start inför framtida utvecklande av kvalitets index som baseras på både kvalitativa och kvantitativa faktorer. Ett index som detta gör det även möjligt att bättre kunna jämföra olika produkter och service.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)