Facilitating Transitions to Sustainable Tourism - The role of the tour operator

University dissertation from The International Institute for Industrial Environmental Economics

Abstract: Popular Abstract in Swedish Turismindustrin är numera en av världens absolut största industrier. Den är av central betydelse för ekonomisk utveckling och arbetstillfällen i ett stort antal länder. Det finns dock en baksida: turism leder ofta till exploatering av miljön, och bidrar i många fall till sociala och kulturella problem. Dagens turismindustri är inte förenlig med hållbar utveckling och det finns ett stort behov av att utveckla nya strategier. Denna avhandling undersöker de möjligheter som finns för att införa mer hållbara lösningar inom massturismen. Med massturism menas den turism som tar hand om stora grupper av turister och som organiseras av researrangörer (charterturism). Forskningen betonar att turismindustrin är ett system av många aktörer och undersöker de faktorer som påverkar dessa aktörer. Fokus läggs på den aktör som har störst möjlighet att genomföra förändringar, nämligen researrangörerna. Avhandlingen diskuterar de utmaningar och möjligheter, som turismindustrin står inför. En viktig slutsats är att researrangörerna måste utveckla mer långsiktigt hållbara strategier genom förbättrad design av varor och tjänster. Om researrangörerna inte agerar riskerar de att nya aktörer blir de som utvecklar och styr de framtida turismsystemen.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)