Precambrian and Caledonian history of Svalbard’s West Ny Friesland Terrane

University dissertation from Department of Geology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ta en titt på min hemsida för en kort sammanfattning av mitt arbete. Där finns dessutom kartor och foton m.m. Det kommer även att finnas en komplett nerladdningsbar version av avhandlingen. http://www.geol.lu.se/personal/FKH/shome.html

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.