Dynamic Modelling and Simulation of Liquid Food Process Lines

University dissertation from Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish I följande arbete har ett dynamiskt modellbibliotek av komponenter utvecklats för processlinjer. Analysen inriktades mot karakteristiska aspekter för processlinjer för flytande livsmedel, och nya modeller utvecklades för byte av fluidum, dispersion, blandfaser och första ordningens kemiska reaktioner i rör och värmeväxlare. Modellernas beräkningseffektivitet och noggrannhet analyserades. Det visades att klassiska modeller av fluiders propagering i processlinjer kunde kombineras med moderna numeriska metoder för att uppnå beräkningseffektiva dynamiska modeller för simulering av dispergerat konvektivt flöde, med och utan kemiska reaktioner. Speciellt demonstrerades att en transportfördröjningsmodell väl lämpar sig för simulering av termiska transienter orsakad av byte av fluidum i värmeväxlare. Det visades att modellen kunde kompletteras med dispersion genom en metod som, trots klassisk metodik, möjliggör viss frihet i val av diskretisering beroende på behovet av noggrannhet visavi beräkningshastighet. Ytterligare komplettering av modellen med första ordningens kemiska reaktioner för simulering av mikrobiell deaktivering demonstrerades. Dessutom demonstrerades användbarheten av modellen för dispergerat konvektivt flöde i syfte att prediktera storlek på blandfaser och mängd bortsorterad produkt vid kontinuerlig produktion. Relevansen med avseende på spårbarhet diskuteras och konceptet ?fuzzy spårbarhet? införs.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)