Emotion and Learning - A Computational Model of the Amygdala

University dissertation from Lund University Cognitive Science

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om ett område i hjärnan som kallas amygdala. Detta området är ansvarigt för att lära sig vad man bör tycka om och vad man skall vara rädd för. I avhandlingen diskuteras hur det här området verkar fungera, och hur det arbetar tillsammans med andra områden för att göra sitt jobb. Dessa reaktioner är primitiva känslor; rädsla, lycka och så vidare. Avhandlingen tittar på data från djur (främst råttor) - den tar alltså inte upp vårt eget (mer komplexa) känslolov. Dessutom presenteras en datormodell för några av dessa områden. Denna modell baseras dels på vad vi vet om anatomin, och dels på vad vi vet om inlärning. Inlärningen baseras på klassisk betingning.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.