Activation of human B cells with the Moraxella catarrhalis IgD-binding protein MID

University dissertation from Inst f Laboratoriemedicin, Malmö Medicinska fakulteten, LU

Abstract: Popular Abstract in Swedish Moraxella catarrhalis är en bakterie som tillhör vår normala bakterieflora. Den är dock också en luftvägspatogen som kan orsaka öroninflammation hos barn, nedre luftvägsinfektioner hos vuxna och äldre, och bihåleinflammation hos både barn och vuxna. Intresset kring M. catarrhalis som patogen har ökat de senaste 20 åren, både på grund av ökat antal insjuknande personer och den ökade prevalencen av antibiotika-resistenta bakterie stammar. Nu vill man gärna öka kunskaperna om M. catarrhalis så man kan tillverka ett vaccin mot bakterien. Det yttre membranproteinet MID (Moraxella catarrhalis IgD bindande protein) från M. catarrhalis skulle kunna vara en av kandidaterna till ett vaccin. Det är nu mycket vigtigt att samla information om hur de olika vaccinkandidaterna interagerar med humana celler. MID har den unika egenskapen att binda B-lymfocyter (B-celler) som uttrycker B-cells receptorn IgD. B-celler är nyckelfaktorer i vårt immunsystem, med sin specifika förmåga att utsöndra immunoglobuliner (Ig). Denna egenskap är mycket viktig för att kroppen skall känna igen och svara mot yttre antigen, och utgör basen för vårt förvärvade immunsvar (dvs att kroppen känner igen antigen som vi har stött på tidligare i livet, och kan snabbt ge ett immunsvar på dessa). I min avhandling har jag beskrivit hur MID interagerar med humana B-celler, och MIDs förmåga som aktivator för B-celler. För detta har vi använt oss av både så kallade primära celler, som B-celler från blod och från tonsillvävnad, samt olika B-cellinjer. Vi visar att MID kan stimulera till både proliferation och cytokin sekretion (IL-6) hos B-celler, vilka båda är aktiveringsmarkörer för delande B-celler. De flesta B-celler behöver ytterligare hjälp från så kallade T-celler, för att kunna mogna och stimuleras optimalt av yttre antigen. Våra resultat visar att MID proteinet kan framkalla så kallat ?class switch? in vitro hos periferala B-celler när co-stimulatoriska faktorer, vanligtvis producerade av T-celler är närvarande. Detta gör att B-cellerna börjar utsöndra IgA och IgG antikroppar, vars roll in vivo är att evakuera främmande antigen. Vi har också studerat vikten av andra receptorer på B-cellens yta för MID-bindning och aktivering. Våra resultat visar att B-cellens egna co-receptorer, CD19 och CD21, som hjälper B-cellen att svara på främmande antigen, är av stor betydelse även för MID-inducerad aktivering. Vi visar att CD19 molekylen är mycket viktig för att mindre mogna B-celler från barn ska kunna ge ett optimalt immunsvar. Våra resultat från olika B-cellslinjer som varierar i sitt CD21- och IgD-uttryck, indikerar att CD21 är avgörande för en bra IgD- bindning av MID till B-celler. MID-bindning till CD21 är dock inte tillräcklig för inducering av B-cells aktivering. Vi presenterar också data som visar att MID-aktivering av tonsillära B-celler inhiberas av Alpha-1-antitrypsin (AAT), ett mycket vanligt förekommande serum- och vävnadsprotein i människa.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.