Jet Production and Parton Dynamics in Deep Inelastic Scattering

University dissertation from Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish All materia i vår värld består av protoner, neutroner och elektroner. För att förstå hur materian byggs upp av dessa partiklar behöver vi även förstå hur nukleonerna (protonerna och neutronerna) samt elektronerna (som vi i dagsläget anser vara grundläggande, "elementära") är uppbyggda, samt hur dess beståndsdelar (i fallet med nukleonerna) växelverkar med varandra. HERA, ett accelerator-komplex i Hamburg fungerar som ett gigantiskt förstoringsglas där vi kan se djupt in i protonen och uppdaga ny kunskap om materians innersta. Protonen visar sig vara en komplex tingest uppbyggd inte bara av tre stycken kvarkar, utan även utav en hel uppsjö (faktiskt kallad "sjö") av kvarkar och gluoner. Gluonerna är de partiklar som står för växelverkan mellan kvarkarna inuti protonen. Den teori som beskriver denna växelverkan kallas QCD (Quantum-Chromo-Dynamics) och syftet med avhandlingen är att studera hur denna komplexa teori stämmer med vad vi ser i naturen, samt för att vidareutveckla densamma.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.