Causal Facts

University dissertation from Thales

Abstract: Popular Abstract in Swedish Vad är ett orsakssamband? Och vad är en orsak? Författaren hävdar att orsakssamband är lika verkliga och lokala som dess orsaker och effekter. Denna position är diametralt motsatt synen att orsakssamband i den mån de alls kan sägas finnas är instanser av lagbundenheter; en syn som (med viss orätt) tillskrivs David Hume, och som sedan dennes Treatise (1739) under långa tider i flera vetenskaper präglat synen på orsakssambandens natur.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.