Religious Broadcasting in the United States and Sweden. A Comparative Analysis of the History of Religious Broadcasting with emphasis on Religious Television

University dissertation from Lund University

Author: Alf G. Linderman; Uppsala Universitet.; [1993]

Keywords: ;

Abstract: Den jämförande historiska översikten pekar på flera övergripande likheter mellan utvecklingen i USA och i Sverige när det gäller religion i radio och TV. Det finns dock en tidsmässig förskjutning samt vissa kulturella och religiösa skillnader som gör att

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.