Dead-Time Compensation and Performance Monitoring in Process Control

University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar. Den första delen behandlar reglering av processer med lång dödtid. Avhandlingen ger förslag på hur regulatorer för dessa processer ska dimensioneras och jämför sedan prestanda hos dessa regulatorer med vanliga PID-regulatorer. Avhandlingens andra del handlar om metoder för automatisk övervakning av reglerkretsar i processindustrin. Två nya metoder presenteras. Båda metoderna är testade i pappersindustrin. Dessa test visar att metoderna fungerar bra och upptäcker när reglerkretsar inte fungerar som de ska.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)