Essays on Multi-Level and Multi-Item Inventory Control

Abstract: I många företag och organisationer är planering av inköp, produktion, lagerhållning och transporter av stor betydelse för lönsamheten. Inom tillverkningsindustrin är det till exempel vanligt att värdet på lager, förråd och produkter i arbete överstiger värdet av hela produktionssystemet inklusive maskiner och byggnader. Effektiv styrning av produktion och lagerhållning för att få låga kapitalkostnader, hög kundservice och högt och jämnt kapacitetsutnyttjande är därför synnerligen viktigt. I denna doktorsavhandling behandlas koordination av materialflödet i lagersystem med flera nivåer samt samordnad lagerstyrning för flera artiklar.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.