Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf

Abstract: Fields of Green and Gold är en multipel fallstudie som analyserar placeringen och etableringen av två storskaliga, berömda och påkostade golfanläggningar för att därigenom undersöka den exklusiva golfens politiska ekologi. De fall som studeras är Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro - som öppnade 2007 - och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire - som öppnade 2012. Att analysera dessa två fall tillsammans ger en möjlighet att belysa det radikala men mångfacetterade miljöförändrande arbetet bakom skapandet av landskap för produktion och säljande av exklusiva golfupplevelser. Tillsammans erbjuder fallen även en möjlighet att analysera de komplexa planeringsprocesser som dessa högprofils-anläggningar är inflätade i - samt hur planeringsarbetet omformas genom att hantera etableringar som potentiellt omorganiserar både rurala landskap och lokala eller regionala ekonomier. Efter att ha identifierat en lucka i hur turismforskningen generellt sett inte befattat sig med politisk ekologi och i hur politisk ekologi sällan befattat sig med turism och rekreation dras slutsatsen att de arbetsintensiva socio-ekologiska ordningar nödvändiga för spektakulära golf-landskap är i stort sett oläsbara utifrån framstående angreppsätt inom turismforskningen. Bro Hof Slott och TIGLS är, på sina respektive sätt, uppbyggda genom en mängd politiska, ekonomiska och socio-ekologiska förbindelser där golfupplevelsens produktion möjliggörs genom en omfattande förvandling av tidigare planeringsrutiner. Men detta är aldrig okontroversiellt. Vi möts därmed av strider kring hur lagar och planeringsramverk ska hänga samman i regleringen av rurala socio-ekologier, för vem och för vilka syften landsbygden ska ordnas och vad de socio-ekologier som omvandlas egentligen är. Medan anläggningarna byggs på landskap som skapats av ett otal krafter - mänskliga och icke-mänskliga - genom historien så skapar de också nya visioner för landsbygden, både utopiska och dystopiska sådana.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)