Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models

University dissertation from Stockholm : Arbetslivsinstitutet och KTH

Abstract: Ökat intresse för energiförbrukning och samtidiga krav på godtagbar termisk miljö gör det nödvändigt att i förväg kunna bedöma personpåverkan från olika kombinationer av klimatfaktorer. Enbart temperaturmätningar tar inte hänsyn till alla klimateffekter på en människa och speciellt inte för lokala effekter av luftrörelser och strålning. Eftersom såväl personer som termiska dockor (manikiner) kan känna av värmeförlustförändringar på enskilda kroppsdelar, är det lämpligt att mätmetoder och datormodeller med motsvarande arbetsprinciper och upplösningsnivåer utvecklas. Ett syfte med detta avhandlingsarbete är att sammanföra resultat från dessa olika typer av undersöknings-teknik med målet att fastställa effekten av olika termiska klimat på människor. Resultatet kan användas till att göra detaljerade bedömningar av termisk klimatpåverkan i både inomhusmiljö i byggnader och i olika typer av fordon.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.