Power System Damping - Structural Aspects of Controlling Active Power

University dissertation from IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ekonomiska och miljömässiga problem gör det svårt att bygga ut kraftledningsnätet i samma takt som efterfrågan på elenergi ökar. Ett alternativ är att öka belastningen av befintliga kraftledningar på bekostnad av de säkerhetsmarginaler som finns. En av flera dimensionerande faktorer är risken för otillräckligt dämpade effektpendlingar mellan generatorer i kraftsystemet. Avhandlingen föreslår dämpning av effektpendlingar genom styrning av elpannor eller andra elektriska belastningar som huvudsakligen drar aktiv effekt. Detta demonstrerades vid ett fältförsök där pendlingar mellan ett mindre vattenkraftverk på 900 kW och övriga kraftsystemet dämpades genom att styra fyra värmefläktar på vardera 5 kW. Avhandlingen inriktar sig på att relatera inverkan av styrbar aktiv effekt på effektpendlingar till kraftsystemets struktur. För detta ändamål används ett antal matematiska modeller, där den enklaste beskriver området där fältförsöket gjordes och den största är en modell av hela det svenska kraftsystemet. En modell av ett enkelt mekaniskt system med fjädrar och två massor används genomgående och avhandlingen visar att de fenomen som är relevanta i stor utsträckning kan beskrivas av denna modell.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.