Holocene vegetation dynamics and climate changes in the Torneträsk area, northern Sweden

University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations- och klimatförändringar under de senaste 10 000 åren i Torneträskområdet i norra Sverige. Resultatet bygger på analyser av pollen och växtmakrofossil från 6 sjöar belägna på olika höjd över havet (370-999 m ö.h.). Analyserna indikerar 1,5-2 grader högre sommartemperatur än idag strax efter det att inlandsisen försvann ifrån området för ca 10 000 år sedan och fram tills för ca 4500 år sedan. Klimatet blev därefter både svalare och fuktigare.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.