Anionic Graft Copolymers with Poly(ethylene oxide) Side-Chains; Synthesis, Solution Properties and Ion Conduction

University dissertation from Chemical Engineering 2, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Trots att "block- och ymp- sampolymerer" låter obekant i de flestas öron, kommer vi i kontakt med dem i det vardagliga livet. De kan användas till en rad olika produkter t.ex. leksaker, färg, papper, tvättmedel, läkemedel, kosmetika och i bilar. Denna avhandling handlar om framställning och karatärisering av ympsampolymerer, samt studier av deras egenskaper i vattenlösningar och jonledningsförmåga i fast fas.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.