A Two-Front Battle. On the Justification of Empirical Beliefs

University dissertation from Bjärnums Trycekri AB. Bjärnum. Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish I dag konfronterar människor en större mångfald än någonsin. Begreppssystem av olika struktur och innehåll utmanar föreställningen om universell kunskap och skapar spänning mellan olika kulturella och lingvistiska kommuniteter. Denna bok argumenterar för att det sätt på vilket vi rättfärdigar våra trosföreställningar har implikationer för det meningsfulla i att söka universell kunskap och även för normen att vi bör vara toleranta mot begreppssystem som strider mot våra egna. Författaren sammanbinder dessa två frågor i ett teoretiskt ramverk och ger ett försvar både för universell kunskap och tolerans. Det hävdas att statusen hos våra trosföreställningar bestäms både av yttervärlden och av kulturella och språkliga faktorer. Denna dubbla natur enligt vilken vi rättfärdigar våra empiriska trosföreställningar motiverar ödmjukhet gentemot andra begreppssystem men upprättar också ett bålverk gentemot total relativism.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.