Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

University dissertation from Lund Business Press

Abstract: Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. Men det specifika inlärningsinnehållet av denna kollektivt inlärda kunskap är generellt inte något de fokuserar på. Den här avhandlingen sätter innehållet av kunskap i den kollektiva inlärningsprocessen i centrum. Den rollen av kunskapsinnehåll för kollektiva inlärningsprocesser är här eftertraktat genom en undersökning av hur organisationer lär sig marknadsföringskunskap i en industri under avreglering. Avhandlingen tillägger deduktivt utarbetade specifika marknadsföringskunskaper, marknadsföringsprocesser och marknadsföringsstrukturella faktorer, även induktiva faktorer, så som ändringar i näringslivsmiljö och en organisations interna stabilitet till befintliga inter-organisations teoretiska ansatser. Den presenterade teoretiska ramen är jämförd med fem industriella projekt inom vilka multipla oberoende företag satsade på inter-organisationellt lärande. Den jämförelsen visar att den utvidgade teoretiska ramen hjälper att bättre förstå dynamiken som pågår inom kollektiva inlärningsprocesser.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.