Downstream Processing Using Membrane Technology

University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Membranteknik är en separationsteknik där stora partiklar skiljs av från mindre partiklar m.h.a. ett membranfilter. I min forskning har jag tittat på hur membranfiltrering kan användas inom bioteknikindustrin. Jag har tittat på hur mjölksyra kan renas upp från en lösning av jäst "vetemjölsvälling" samt hur första steget i uppreningen av protein A från en industriellt producerad fermenteringslösning på bästa sätt kan designas med membranteknik. Tekniker som jag använt är mikrofiltrering, ultrafiltrering och elektrodialys. Mikrofiltrereing har jag använt för att separera mikroorganismer från lösningen. Med ultrafiltrering har jag avlägsnat stora molekyler så som proteiner från lösningen. M.h.a. elektrodialys har jag separerat laddade molekyler från oladdade molekyler samt omvandlat saltet natrium-laktat (NaLa) till mjölksyra (HLa). Mjölksyra kan användas för produktion av plast att användas till förpackningsmaterial och suturer (de trådar som operationsläkaren syr ihop dig med efter operationen). Fördelen med mjölksyraplast är att den är lättnedbrytbar samt att nedbrytningsprodukterna inte är farliga för miljön. Protein A används inom bioteknikindustrin för tillverkning av materiel till andra separationsmetoder som t.ex. kromatografi.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.