Design and Implementation of Embedded Video Surveillance Hardware

University dissertation from Electro and information technology

Abstract: Popular Abstract in Swedish Hårdvara och algoritmer för ett inbyggt videoövervakningssystem presenteras i denna avhandling. För att verifiera systemet så har en prototyp byggts.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)