Electron Transport in Low Dimensional Systems

University dissertation from Peter Ramvall, Vattenverksvägen 17D, 21221 Malmö

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av transportmätningar på AlGaAs/GaAs och GaInAs/InP heterostrukturer.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.