Lärande simulering eller simulerat lärande? en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram

University dissertation from Stockholm : HLS Förlag

Abstract:

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)