Parabolic equations with low regularity

University dissertation from Department of Mathematics, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller en ny metod att behandla ekvationer av den typ som styr t.ex. värmeledning och diffusion. Användning av ''halva derivator'' i tidsled möjliggör ett angreppssätt mycket likt den välkända Dirichlets princip inom elektrostatiken. Fördelen jämfört med existerande metoder är att den nya metoden ger en enkel och strömlinjeformad behandling av källtermer (exempelvis värmekällor) med mycket dåligt ''uppförande''. En väsentlig styrka hos metoden är dess användbarhet för vissa typer av icke-linjära ekvationer.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.