An Optimisation Approach to Cartographic Generalisation

University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Idag lagras allt fler kartor digitalt och nya metoder krävs för att förbättra denna digitala hantering. Ett område som studerats under senare tid är automatiska metoder för kartografisk generalisering. Kartografisk generalisering innebär att man förenklar informationen i en karta för att göra den mer lättläst i den önskade skalan. Denna avhandling beskriver en optimeringsmetod för kartografisk generalisering.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.