Search for dissertations about: "doctoral thesis of diabetes"

Showing result 1 - 5 of 1511 swedish dissertations containing the words doctoral thesis of diabetes.

 1. 1. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Author : Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Abstract : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. READ MORE

 2. 2. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  University dissertation from Endocrinology

  Author : Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. READ MORE

 3. 3. Genetic and Metabolic Markers for the Development of Diabetes after Gestational Diabetes Mellitus

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Magnus Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral glucose tolerance tests; Genetics; Autoimmunity; Insulin sensitivity; Gestational diabetes mellitus; Insulin secretion; HbA1c; Fasting glucose; FTO-gene; Postpartum diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som ett diabetestillstånd som upptäcks under graviditet. Ofta orsakas detta tillstånd av de hormonförändringar som uppträder under graviditet vilka medför en ökad insulinresistens, dvs. READ MORE

 4. 4. Genetics of type 2 diabetes and the metabolic syndrome

  University dissertation from Mia Klannemark, Södra Förstadsgatan 65A, SE-21420 Malmö, Sweden

  Author : Mia Klannemark; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; secreting systems; Endocrinology; PDE3B; PPARG; LPL; metabolic syndrome; diabetes; genetic; HSL; UCP2; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Typ 2 diabetes (åldersdiabetes eller sockersjuka) är en av de vanligaste folksjukdomarna, som ofta medför allvarliga komplikationer. Typ 2 diabetes utvecklas under en lång tid och uppträder ofta tillsammans med andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom fetma, förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter. READ MORE

 5. 5. Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Lund University Department of Clinical Sciences Diabetes and Endocrinology Malmö University Hospital

  Author : Nael Shaat; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GDM; Association; genetics; gestational diabetes mellitus metabolic syndrome; MODY; type 1 diabetes; risk factors; type 2 diabetes; Endocrinology; diabetology; secreting systems; autoimmunity; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som nedsatt glukostolerans av varierande svårighets¬grad som upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossning. GDM innebär ökad risk för såväl moder som barn. READ MORE