Search for dissertations about: "SURFACTANT"

Showing result 1 - 5 of 302 swedish dissertations containing the word SURFACTANT.

 1. 1. Self-Assembling Surfactant Aggregates for Synthesis of Nanomaterials

  University dissertation from Chalmers University of Technology

  Author : Martin Andersson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; titania; heparin; chitosan; silver; nanoparticles; surfactant; microemulsion; liquid crystal; template; phenol degradation; pharmaceutically acceptable;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Protein-surfactant interactions

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Ank Valstar; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Abstract : Protein-surfactant interactions in aqueous media have been investigated. The globular proteins lysozyme and bovine serum albumin (BSA) served as model proteins. Several ionic and non-ionic surfactants were used.Fluorescence probe measurements showed that at low sodium dodecyl sulfate (SDS) concentration (< 0. READ MORE

 3. 3. Vesicle - surfactant interactions : effect of non-ionic surfactants on structure and leakage of small unilamellar vesicles

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Katarina Edwards; Uppsala universitet.; [1991]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Association and Interactions in Protein-Surfactant Systems

  University dissertation from Håkan Wennerström, Physical Chemistry 1, Chemical Centre Lund University

  Author : Anna Stenstam; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; catanionic surfactant; SANS; NMR; gel; sodium alkylsulfate; Protein-surfactant interactions; lysozyme; LH2; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fysikalisk kemi är en gren inom naturvetenskapen som behandlar frågor kring molekylers fysiska och kemiska egenskaper, t.ex. i vilka ämnen molekylerna löser sig, vid vilken temperatur de förgasas eller hur de rör sig. Grundpelarna sägs vara struktur, jämvikt och förändring, d. READ MORE

 5. 5. Wetting and Capillary Flow of Surfactant Solutions and Inks

  University dissertation from Britt Nyström, YKI Ytkemiska Institutet AB, Box 5607, SE-114 86 Stockholm, Sweden, britt.nystrom@surfchem.kth.se

  Author : Maria von Bahr; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; AKD; ink-jet printing; paper; penetration; absorption; adsorption; hydrophobicity; nonionic; surfactant; spreading; dynamic wetting;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ytaktiva ämnen (tensider) har många olika användningsområden, bl.a. är de en viktig beståndsdel i tvättmedel, hygienprodukter och en del läkemedel och livsmedel. Tensider används av en mängd olika orsaker, t. READ MORE