Cystatin C in the Eye and in Specific Model Systems

University dissertation from Johan Wasselius, WRC, BMC B13, Klinikgatan 26, 22184 Lund

Abstract: Popular Abstract in Swedish Vår kropp består till stor del av proteiner. De bygger upp vår kropp, låter oss röra på armar och ben, se, höra, tänka och känna. Proteiner byggs av cellerna utifrån den individuella ritning - DNA - som vi alla bär med oss i cellernas innersta kärnor. Lika livsviktigt som det är att kunna tillverka alla tusentals olika proteiner är det att kunna bryta ned dem i lagom takt. Det råder en delikat balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av proteiner i kroppen och en rubbning av den balansen kan leda till svåra skador och sjukdomar. De proteiner som bryter ned andra proteiner kallar vi proteaser. Dessa proteaser kontrolleras av andra proteiner, som kan hindra deras nedbrytning och därmed hindra att de gör skada. Dessa proteiner kallar vi proteashämmare. I näthinnan, som utkläder baksidan av ögat, sitter de tappar och stavar som registrerar ljuset omkring oss och ger upphov till de nervsignaler som vi uppfattar som synintryck. Det är speciella proteiner i tapparna och stavarna som registrerar ljus och de behöver omsättas i en hög takt. En annan celltyp - näthinnans pigmentepitelceller - är specialiserad på just den uppgiften. Om nedbrytningen inte fungerar ansamlas stora mängder gamla proteiner från tapparna och stavarna vilket så småningom skadar näthinnan och gör oss blinda. I den här avhandlingen visar vi hur cystatin C, en proteashämmare, uttrycks näthinnan och i andra delar av ögat. Vi visar i vilka celler det finns, och i vilka koncentrationer. Vi har också visat hur halten av cystatin C förändras i näthinnan under dess tidiga utveckling. Vidare har vi undersökt var cathepsin B, ett proteas som kan hämmas av cystatin C, finns i olika delar av ögat, både i vilka vävnader det bildas och i vilka celler det finns, vilket visar sig vara väsentligen desamma som har cystatin C. Det verkar därmed troligt att cystatin C har som funktion att vid behov hämma cathepsin B i flera av ögats olika delar. Slutligen har vi använt ett modellsystem bestående av makrofager, en typ av vita blodkroppar, för att visa att dessa kan ta upp cystatin C från sin omgivning. Det betyder att cystatin C även kan ha funktioner inuti cellerna. Vi har också visat att celler i olika delar av ögat har förmågan att aktivt ta upp cystatin C från sin omgivning. De celler som tar upp cystatin C är generellt sett desamma som normalt innehåller cystatin C, vilket antyder att även detta cystatin C kan ha tagits upp av cellerna från sin omgivning.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.