Conversion and Contextual Conceptions of Christ: A Missiological Study among Young Converts in Brazzaville, Republic of Congo

University dissertation from Swedish Institute of Missionary Research

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är baserad på forskning rörande sambandet mellan omvändelsemotiv och Kristusbild bland unga konvertiter i Brazzaville, Republiken Kongo. Förf. visar att samband föreligger och att de vanligaste Kristusföreställningarna kan relateras till två arketyper i kongolesiska traditionella trosföreställningar: nämligen broder-anfadern (Yaya) och häxdoktorn (nganga). Dessa föreställningar relateras till tre afrikanska teologers kristologier, Raymond Buana Kibongi, Kä Mana och Bénézet Bujo.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.