Search for dissertations about: "Transport Infrastructure"

Showing result 1 - 5 of 238 swedish dissertations containing the words Transport Infrastructure.

 1. 1. Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Helena Sjöstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; passenger; public transport; quality; survey; Stated Preference; assessment; assignment; planning; Transportteknik; Transport technology; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Resenärernas värderingar av kvalitet i lokal kollektivtrafik – hur man kan mäta dem, hur de varierar och hur man kan använda dem i planeringen Syftet med arbetet har varit att ta fram ett mer detaljerat underlag för planering av lokal kollektivtrafik. Med mer kunskap om hur olika grupper av resenärer värderar olika delar av en kollektivtrafikresa kan kollektivtrafiknätet planeras att passa alla resenärer eller utvalda resenärsgrupper bättre. READ MORE

 2. 2. The Public Transport Preferences of Elderly People; A study related to individual capacity and environmental stress in service route traffic and other systems

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Helena Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; walking distance; valuation; standard factors; conjoint analysis; stated preference method; trunk routes; special transport; service routes; restrictions; physical capacity; preferences; travellers; public transport; elderly people; traffic planning; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Abstract : Providing accessible, acceptable and appreciated public transport for elderly people is essential. This work studies the relation between elderly people’s preferences of standard factors in different public transport systems, and their physical capacity. READ MORE

 3. 3. Welfare Effects of Transport Policies an analysis of congestion pricing and infrastructure investments

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Jonas Westin; KTH.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; congestion charge; cost-benefit analysis; tax distortions; transport investment; transport policies; welfare effects; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; SRA - Transport; SRA - Transport;

  Abstract : Interactions between the transport market and other distorted markets, such as the labor market, can have a large impact on the overall welfare effect of a road pricing policy or a congestion charge. Many road pricing studies therefore try to incorporate effects from other distorted markets in the analysis. READ MORE

 4. 4. A Microdata Analysis Approach to Transport Infrastructure Maintenance

  University dissertation from Borlänge : Dalarna University

  Author : Kristin Svenson; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Transport Infrastructure Asset Management; Transport Infrastructure Maintenance; Statistical Modeling; Microdata Analysis; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Abstract : Maintenance of transport infrastructure assets is widely advocated as the key in minimizing current and future costs of the transportation network. While effective maintenance decisions are often a result of engineering skills and practical knowledge, efficient decisions must also account for the net result over an asset's life-cycle. READ MORE

 5. 5. Wheelchair Passengers and Local Public Transport Vehicles: Perceptions of Safety and Comfort

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Anders Wretstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road transport technology; Public transport; Bus; STS; Perception; Comfort; Wheelchair users; Safety; Vägtransportteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Målet med kollektivtrafik är bl a att anordna transportförsörjning för alla samhällsgrupper på ett samhällsekonomiskt effektivt vis. En grupp medborgare är rullstolsburna resenärer, vars speciella förutsättningar ställer särskilda krav på transportsystemets utformning. READ MORE