Search for dissertations about: "dissociative experiences"

Found 4 swedish dissertations containing the words dissociative experiences.

 1. 1. The diversity of mind wandering : The role of individual differences and cognitive factors

  Author : David Marcusson-Clavertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mind wandering; daydreaming; executive control; experience sampling; dissociative experiences; attachment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Variation i dagdrömmar: Individuella skillnader och kognitiva faktorers roll Människor spenderar en stor del av sin vakna tid åt att tänka på saker som är orelaterade till den uppgift de håller på med eller den omgivning de befinner sig i (dagdrömmar). Under tiden man jobbar, läser en tidning, eller väntar på bussen kan man exempelvis börja tänka på något trevligt man ska göra nästa helg eller en tidigare deprimerande händelse som upprör en. READ MORE

 2. 2. “I feel like I do not exist” - Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

  Author : Sabina Gusic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-23]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescent; dissociation; trauma; attachment; war; refugee; posttraumatic stress; ungdomar; dissociation; trauma; anknytning; krig; flyktingar; posttraumatisk stress;

  Abstract : Vissa ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser kan utveckla dissociationssymptom. Under gynnsamma förhållanden har människor en förmåga att integrera känslor, tankar, sinnesintryck och minnen av livshändelser in i en adaptiv och sammanhängande självbild och berättelse om självet. READ MORE

 3. 3. Pulse Propagation in Nonlinear Media and Photonic Crystals

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Victor Kimberg; KTH.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Photonic Crystals; Nonlinear optics; X-ray spectroscopy; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi;

  Abstract : The present thesis is devoted to theoretical studies of pulse propagation of light through linear and nonlinear media, and of light-induced nuclear dynamics.The first part of the thesis addresses propagation of light pulses in linear periodical media - photonic crystals. READ MORE

 4. 4. Creative arts therapies in psychiatry : A clinical application of the Bonny method of guided imagery and music and creative arts groups

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Author : Dag Körlin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The Creative Arts Therapies (CATs) are characterized by imagery in altered states of consciousness, artistic expression (art, music, dance, drama) and metaphoric expression (as in poetry). The CATs implemented in this thesis consist of The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), and the Spektrum Creative arts group program. READ MORE