Search for dissertations about: "ekonomisk teori"

Showing result 1 - 5 of 104 swedish dissertations containing the words ekonomisk teori.

 1. 1. Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socioeconomic Change in Twentieth Century Sweden

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Maria Stanfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal analysis; time series analysis; 20th century Sweden; compatibility; division of labor; gender; structural change; fertility; Education; labor force participation; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om kvinnor och ekonomisk förändring i Sverige under 1900-talet. Den centrala frågeställningen är hur kvinnors förändrade utbildning och arbetsmarknadsdeltagande har påverkat och samvarierat med fertilitet över tid. READ MORE

 2. 2. Growth and Business Cycles -Swedish Manufacturing Industry 1952-2001

  University dissertation from Department of Economic History, Lund University

  Author : Camilla Maria Kyllikki Josephson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contemporary history; Manufacturing industry; Knowledge accumulation; The cointegrated VAR model; Business cycles; Economic growth; TFP growth; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Institutional change; Opportunity costs; Cyclical economics; Konjunkturteori; cykliska förlopp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie betonar att de mekanismer, som skapar tillväxt, inte nödvändigtvis är universella utan kan skilja sig åt mellan olika områden, beroende på vad som produceras och vilken teknik som används. Avhandlingen hävdar inledningsvis att ekonomisk tillväxt är den viktigaste enskilda faktor som påverkar individers inkomstnivå och att ökad produktivitet i sin tur är grundläggande för ökad tillväxttakt. READ MORE

 3. 3. Pharmacy Regulation in Sweden. A New Institutional Economic Perspective

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Klas Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Denmark; Sweden; New Institutional Economics; Pharmacy; Regulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att analysera och förklara den institutionella förändringen vad gäller läkemedelsförsäljning i Sverige. Avhandlingens bidrag är studier av denna specifika institutionella utveckling där nyinstitutionell ekonomisk teori har använts för att undersöka drivkrafterna. READ MORE

 4. 4. To Have and to Hold: Continuity and change in property rights institutions governing water resources among the Meru of Tanzania and the BaKgatla in Botswana; 1925-2000

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Ellen Hillbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional change; Botswana; institutions; Kgatleng; Meru; natural resources; property rights; Tanzania; Sub-Saharan Africa; water; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diskussionen tar sin utgångspunkt i den klyfta som finns mellan, å ena sidan, stora delar av forsknings- och policy-världen och, å andra sidan, den verklighet som författaren stött på ute på den afrikanska landsbygden. Forskningsvärlden ser vattenresurser som en rent ekonomisk tillgång och småskaliga bönder beskrivs såsom vinstmaximerande individer, medan verkligheten är att vatten är en livsnödvändig förutsättning, inte bara för allt liv, utan även för en grundläggande inkomst för jordbrukarna och därmed behandlas som allmän resurs. READ MORE

 5. 5. Misplaced Concreteness and Concrete Places : Critical Analyses of Divergent Discourses on Sustainability

  University dissertation from Human Ecology Division, Lund University

  Author : Carina Borgström Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Mainstream and counterpoint; Discourse; Place; Adaptive management; Genuine savings; Ecological footprint; Ecological economics; Bioregionalism; Sustainability; Environmental economics; Human ecology; Misplaced concreteness; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling bygger på en kritisk granskning av spänningen mellan etablerade och alternativa perspektiv på hållbarhetsproblematiken, med utgångspunkt i fyra olika diskurser: miljöekonomi, ekologisk ekonomi, adaptive management och bioregionalism. De fyra diskurserna representerar olika försök att i tilltagande grad utmana etablerade, modernistiska perspektiv på socio-ekologiska relationer. READ MORE