Search for dissertations about: "ekonomisk politik"

Showing result 1 - 5 of 84 swedish dissertations containing the words ekonomisk politik.

 1. 1. The Visible Palm: Market Failures, Industrial Policy and the Malaysian Palm Oil Industry

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Fredrik Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; developmental state; dynamic efficiency; public R D; R D; tariff protection; government intervention; palm oil; industrial policy; Malaysia; market failure; Ekonomisk och social historia; Economics of development; Utvecklingsekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vilken roll staten kan och bör spela för att få till stånd ekonomisk utveckling hör till den ekonomiska vetenskapens äldsta debatter. Trots detta har tidigare forskning ofta fokuserat på hur en rad statliga interventioner påverkar den statiska effektiviteten. READ MORE

 2. 2. Does schooling make sense? A household perspective on the returns to schooling for self-employed, farmers and employees in Egypt

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Mattias Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; EIHS; casual labour; employees; farmers; SMEs; labour market; returns to schooling; Education; Egypt; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avstår barn i fattiga länder från utbildning framförallt för att de är fattiga eller för att de upplever att skolan inte har något meningsfullt att erbjuda? Svaret på den frågan har stor betydelse för vilken politik som bör föras. Ett empiriskt bidrag till en sådan frågeställning är i vilken utsträckning som utbildning kan tänkas vara ett ?lönsamt? alternativ för individer i olika länder, och, i förlängningen, vilka faktorer som kan tänkas påverka graden av denna lönsamhet. READ MORE

 3. 3. Misplaced Concreteness and Concrete Places : Critical Analyses of Divergent Discourses on Sustainability

  University dissertation from Human Ecology Division, Lund University

  Author : Carina Borgström Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Mainstream and counterpoint; Discourse; Place; Adaptive management; Genuine savings; Ecological footprint; Ecological economics; Bioregionalism; Sustainability; Environmental economics; Human ecology; Misplaced concreteness; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling bygger på en kritisk granskning av spänningen mellan etablerade och alternativa perspektiv på hållbarhetsproblematiken, med utgångspunkt i fyra olika diskurser: miljöekonomi, ekologisk ekonomi, adaptive management och bioregionalism. De fyra diskurserna representerar olika försök att i tilltagande grad utmana etablerade, modernistiska perspektiv på socio-ekologiska relationer. READ MORE

 4. 4. The Bias of the World : Theories of Unequal Exchange in History

  University dissertation from Human Ecology Division, Lund University

  Author : John Brolin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History and philosophy of the social sciences; Contemporary history since 1914 ; Ecology; political ecology; ecological footprint; emergy; underconsumptionism; post-Keynesian; unlimited supplies of labour; Prebisch-Singer; centre-periphery; terms of trade; staple thesis; ecologial economics; Marxist economics; classical economics; history of political economy; mercantilism; non-equvalent exchange; unequal exchange; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Nutidshistoria från 1914 ; Ekologi; Samhällsvetenskapernas historia och filosofi;

  Abstract : Popular AbstractDetta är en histora över teorier om ojämnt utbyte och deras upphovsmän. Den börjar med merkantilismen och Richard Cantillons jordvärdeteori, ger en kort beskrivning av tidig klassisk ekonomi och Gerald Fitzhugh. READ MORE

 5. 5. The Dynamics of Innovation in Eastern Europe -Lessons from Estonia

  University dissertation from Edward Elgar Publishing

  Author : Per Högselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Economics; förvaltningskunskap; Statsvetenskap; Political and administrative sciences; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Vetenskapshistoria; History of science; case studies; inherited competencies; proximity; Estonia; telecommunications; systems of innovation; Eastern Europe; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish The overall interest pursued in this thesis is how the former socialist economies of Central and Eastern Europe can build strong and dynamic systems of innovation. The purpose of the thesis is to investigate the dynamics and evolution of the telecommunications system of innovation in Estonia from the late Soviet period to Estonia's EU accession, and to provide an in-depth explanation of how innovation has been enabled to occur in the system. READ MORE