Lanthandel i skogsbygd : lanthandelns företags- och organisationsformer i Revsundsregionen i östra Jämtland 1870-1890

University dissertation from Uppsala : Ekonomisk-historiska institutionen, Univ

Abstract:

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.