Search for dissertations about: "locus of control"

Showing result 1 - 5 of 153 swedish dissertations containing the words locus of control.

 1. 1. Anti-windup and Control of Systems with Multiple Input Saturations : Tools, Solutions and Case Studies

  Author : Jonas Öhr; Mikael Sternad; Anders Ahlén; Tore Hägglund; Uppsala universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Anti-windup compensator; saturating actuator; amplitude limiter; rate limiter; path anti-windup; double integrator; time-optimal control; container crane; spreader; hydraulic cylinder; Reglerteknik; Automatic control; Reglerteknik;

  Abstract : Control of linear systems with saturating actuators are considered and anti-windup compensators for multiple-input multiple-output systems, and robust, almost time-optimal controllers for double integrators with input amplitude saturations, are proposed.Windup effects are defined and anti-windup compensators aiming at minimizing the windup effects are proposed. READ MORE

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 3. 3. Genetics of pain : studies of migraine and pain insensitivity

  Author : Anna Norberg; Monica Holmberg; Arn van den Maagdenberg; Umeå universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Migraine; pain insensitivity; susceptibility genes; genome-wide scan; linkage; polymorphism; association; HSAN V; nerve growth factor; neurite outgrowth; Medical genetics; Medicinsk genetik;

  Abstract : Pain is a major public health issue throughout the world. Increased understanding of the different forms of pain and identification of susceptibility genes could contribute to improved treatments. READ MORE

 4. 4. Locus of control and its relation to working life : studies from the fields of vocational rehabilitation and small firms in Sweden

  Author : Patrick Millet; Luleå tekniska universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk psykologi; Engineering Psychology;

  Abstract : This thesis investigates in four studies the impact of the psychological construct internal versus external control of reinforcement on Swedish working life in two distinct areas. The first is that of vocational rehabilitation, explored in the first two studies; the second is that of leadership style in small firms. READ MORE

 5. 5. Processes of Organizational Justice : Insights into the perception and enactment of justice

  Author : Constanze Eib; Claudia Bernhard-Oettel; Magnus Sverke; Tessa Melkonian; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational justice; overall justice; fairness; justice enactment; well-being; health; Demand-Control-Support; allostatic load; entrepreneurs; owner-managers; deontic justice; ego depletion; psykologi; Psychology;

  Abstract : Well-being at work is of major public interest, and justice at the workplace can be a key factor contributing to employees and managers feeling well. Research has found direct relationships between organizational justice perceptions and work and health outcomes. READ MORE