Search for dissertations about: "Arc"

Showing result 1 - 5 of 225 swedish dissertations containing the word Arc.

 1. 1. Modelling of Electric Arc Welding arc-electrode coupling

  University dissertation from Gothenburg : Chalmers University of Technology

  Author : Alireza Javidi Shirvan; Högskolan Väst.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; electric welding; arc welding simulation; electrode; plasma; cathode layer; sheath; arc discharge;

  Abstract : Arc welding still requires deeper process understanding and more accurateprediction of the heat transferred to the base metal. This can be provided by CFD modelling.Most works done to model arc discharge using CFD consider the arc corealone. READ MORE

 2. 2. Modelling of cathode-plasma interaction in short high-intensity electric arc Application to Gas Tungsten Arc Welding

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Alireza Javidi Shirvan; Högskolan Väst.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Production Technology; Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Electric arc discharge; sheath; pre-sheath; Knudsen layer; doped refractory cathode; arc-cathode coupling; Gas Tungsten Arc simulation; OpenFOAM.; electric arc discharge;

  Abstract : In arc welding the quality of the weld is strongly influenced by the thermal history of the workpiece which is itself governed by the electric arc heat source. The models for predicting weld properties thus need a good evaluation of the distribution of the heat input from thearc to the workpiece. READ MORE

 3. 3. Origin of the Kleva Ni-Cu sulphide mineralisation in Småland, southeast Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Karolina Bjärnborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Palaeoproterozoic; Fennoscandia; geochronology; geochemistry; sulphide remobilisation; gabbro–diorite; mantle; arc; ore genesis; Ni-Cu sulphide deposit;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För cirka 1,8 miljarder år sedan, medan Skandinaviens urberg var under uppbyggnad, kristalliserade en järnrik magma till ett mörkt bergartskomplex av bergarterna gabbro och diorit. Denna magma hade bildats genom delvis uppsmältning av manteln under den dåvarande kontinentkanten, transporterats flera tiotals kilometer uppåt genom sprickor i jordskorpan och på vägen upp dragit med sig bitar av de omgivande bergarterna. READ MORE

 4. 4. Growth and Characterization of Ti-Si-N Thin Films

  University dissertation from Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Axel Flink; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Analytical transmission electron microscopy; Arc; Sputtering; Hard coatings; Multilayer Cutting inserts; analytisk transmissionselektronmikroskopi; ytbeläggningar; skärande; bearbetning; Ti-Si-N; arcförångning; sputtring; TECHNOLOGY Engineering physics Material physics with surface physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Materialfysik med ytfysik;

  Abstract : Utvecklingen inom materialforskningen går mot att framställa avancerade material vilka är skräddarsydda för olika tillämpningar. Detta har medfört att det blir allt mer populärt att belägga ytor med ett eller flera tunna lager med syfte att förbättra materialegenskaperna. READ MORE

 5. 5. Polar auroral arcs

  University dissertation from Stockholm : Alfvénlaboratoriet

  Author : Anita Kullen; KTH.; [2003]
  Keywords : polar arc; transpolar arc; interplanetary magnetic field; solar wind-magnetosphere coupling;

  Abstract : .... READ MORE