Search for dissertations about: "Uppsala universitet"

Showing result 1 - 5 of 12595 swedish dissertations containing the words Uppsala universitet.

 1. 1. Ambaricho : a remarkable venture in Ethiopian Christian solidarity

  Author : Staffan Grenstedt; Uppsala universitet; []
  Keywords : Samfund; Kristna; Lutherska;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Grundskollärarlinjen vid Uppsala universitet ht 1989 - ht 1993 : slutrapport från projektet Utvärdering av grundskollärarlinjen - en processinriktad studie

  Author : Siv Karlsson; Uppsala universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högskolan; Sverige; Lärarutbildning; Education; Pedagogik;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Kleinian groups and thin sets at the boundary

  Author : Torbjörn Lundh; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Urban meteorological studies in Uppsala

  Author : Roger Taesler; Uppsala universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Society, urbanity and housing in Iceland

  Author : Rúnar Sveinsson Jón; Uppsala universitet; []
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE