Search for dissertations about: "Väg- och vattenbyggnadsteknik"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the words Väg- och vattenbyggnadsteknik.

 1. 1. Fatigue of Asphalt Mixes - Theory of Viscoelasticity and Continuum Damage Mechanics Applied to Uniaxial Fatigue Data from Laboratory Tests

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Richard Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; asphalt mixture; viscoelastic; Fatigue; deterioration models; Continuum Damage Mechanics; laboratory test; uniaxial; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I takt med att analytiska dimensioneringsmetoder utvecklas ökar även behovet av att kunna bestämma mekaniska egenskaper hos materialen i överbyggnaden och terrassen. Utmattningssprickor orsakade av tung trafik, permanenta deformationer (spårbildning), termisk sprickbildning, ojämnheter, tjäle och reflektionssprickor är några av de dimensioneringskriterier som kan användas då en väg dimensioneras. READ MORE

 2. 2. Rut Depth Prediction on Flexible Pavements - Calibration and Validation of Incremental-Recursive Models

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Sven Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; offshore technology; Civil engineering; hydraulic engineering; Teknik; Technological sciences; PM-system; deterioration models; rutting; pavement design; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : In later years the development of pavement design has gone towards more and more analytically based methods. Future design will probably be based on incremental deterioration models. The objective is to evaluate different types of rut depth prediction models for an incremental design process. READ MORE

 3. 3. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  University dissertation from Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Author : Annelie Sjölander-Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. READ MORE

 4. 4. Hydrological effects of water harvesting techniques

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Slah Nasri; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik; offshore technology; hydraulic engineering; hydrological effects; Civil engineering; rainwater harvesting; erosion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar olika tekniker för regnvatteninsamling i Tunisien och dessas effekt på lokala vattenbalanser och erosion. Tabias, terrassering och småskaliga dammar undersöks. Relevanta hydrologiska processer observeras och modelleras med olika typer av modeller.. READ MORE

 5. 5. Network Modelling for Evaluation of Mechanical Properties of Cellulose Fibre Fluff

  University dissertation from Susanne Heyden, Division of Structural Mechanics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Susanne Heyden; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydraulic engineering; Civil engineering; fracture; fibres; computer simulation; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar nätverksmekanisk modellering av mekaniska egenskaper hos cellulosafiberfluff. Cellulosafiberfluff består av fibrer utvunna från trä, och används bl a i blöjor och isoleringsmaterial. En nätverksmekanisk modell är en typ av mikro-mekanisk modell. READ MORE