Search for dissertations about: "service life"

Showing result 1 - 5 of 493 swedish dissertations containing the words service life.

 1. 1. The real service life of Swedish road bridges

  University dissertation from Institutionen för byggkonstruktion

  Author : George Racutanu; KTH.; [2001]
  Keywords : bridges; service life; bridge structural member; bridge management; estimated service life;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. In/visible - Conceptualizing Service Ecosystem Design

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Josina Vink; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2019]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; service research; service ecosystems; social structures; systemic design; institutional theory; service-dominant logic; Business Administration; Företagsekonomi;

  Abstract : This thesis explores and advances the evolving understanding of service design in service research. The study problematizes the prevailing view of service design as the design of service offerings to improve customer experiences. READ MORE

 3. 3. Service life estimation in building design A development of the factor method

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Björn Marteinsson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction engineering; factor method; service life prediction; durability; degradation; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; Byggnadsteknik;

  Abstract : The built environment usually constitutes a very important part of the real capital of a nation, and the construction sector represents more than 10% of the yearly Gross National Product of the industrialised world. Good planning of all construction is important, and consideration of the service life of the work is of great interest and is a significant aspect of sustainability considerations. READ MORE

 4. 4. Personal service environments Openness and user control in user-service interaction

  University dissertation from Uppsala University

  Author : Markus Bylund; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; Computing Science;

  Abstract : This thesis describes my work with making the whole experience of using electronic services more pleasant and practical. More and more people use electronic services in their daily life — be it services for communicating with colleagues or family members, web-based bookstores, or network-based games for entertainment. READ MORE

 5. 5. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  University dissertation from Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Author : Mats Öberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. READ MORE