Search for dissertations about: "innovation construction"

Showing result 1 - 5 of 75 swedish dissertations containing the words innovation construction.

 1. 1. Innovation Diffusion in the Construction Sector

  University dissertation from Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Kristian Widén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Construction Sector; Innovation; Diffusion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Innovation är ryggraden i en fungerande marknadsekonomi. Det är genom innovationer som nationer, industrisektorer och företag konkurrerar. Det sker mycket både internationellt och nationellt som påverkar den svenska byggsektorn, vilket både ställer krav och skapar möjlighet för sektorn att förändras. READ MORE

 2. 2. Innovation in the Construction Process - A Theoretical Framework

  University dissertation from Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Kristian Widén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Innovation;

  Abstract : The demands on the construction industry can be met either by fulfilling them by applying existing knowledge and solutions or by creating something new. Trying to meet demands with existing knowledge and solutions is only possible to a certain point, beyond which it is necessary to create something new. READ MORE

 3. 3. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  University dissertation from Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Author : Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. READ MORE

 4. 4. Construction client collaboration for inter-organizational innovation do too many cooks really spoil the broth?

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Susanna Hedborg Bengtsson; KTH.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction industry; client; inter-organizational innovation; multi-project context; client collaboration; receptive context; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Abstract : Our built environment has the power to influence where we live and work, how we transport ourselves, how and what we consume and many other behaviors in our everyday lives, in other words, it has a significant impact on our global environment and economy. Given the notable need for more sustainable development of both the global environment and economy, sustainability has become a critical factor also in the area of urban development. READ MORE

 5. 5. Diffusion of systemic innovations in the construction sector

  University dissertation from Halmstad : Halmstad University Press

  Author : John Lindgren; Högskolan i Halmstad.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Sector; Innovation Diffusion; Systemic Innovation; Knowledge Integration; Knowledge Development;

  Abstract : The amount of research dealing with innovation has increased dramatically, construction management research included. This thesis focuses on innovations with inter-organizational effects, systemic innovations, which may radically change and improve the construction process. READ MORE