Search for dissertations about: "time"

Showing result 1 - 5 of 18393 swedish dissertations containing the word time.

 1. 1. Time : experiences, perspectives and coping strategies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Göran Westergren; Uppsala universitet.; [1990]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Abstract : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. READ MORE

 3. 3. Occupying Time Design, Time, and the Form of Interaction

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Ramia Mazé; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; Architecture;

  Abstract : As technology pervades our everyday life and material culture, new possibilities and problematics are raised for design. Attention in contemporary design discourse is shifting ‘beyond the object’, to the qualities of processes and experiences. READ MORE

 4. 4. Real-Time Time Metrology Using Space Geodetic Methods

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Carsten Rieck; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; VLBI; Time metrology; UTC; TAI; time link combination; carrier phase; time transfer; real-time filtering; GNSS;

  Abstract : Two main objectives in time and frequency metrology are the realization of the SI unit of time, and the construction and dissemination of atomic time scales based on the SI second. This thesis is mainly concerned with the latter of the two and has investigated the characteristics of space geodetic time and frequency comparison methods. READ MORE

 5. 5. Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

  University dissertation from Lund University

  Author : Petter Narby; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Crisis; Exception; Order; Politics; Time; Temporality; Derrida; Deconstruction;

  Abstract : Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. READ MORE