Search for dissertations about: "Medicin människa och djur"

Showing result 1 - 5 of 216 swedish dissertations containing the words Medicin människa och djur.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  University dissertation from Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Barbro Bruce; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. READ MORE

 2. 2. Hypoxia and differentiation in human neuroblastoma cells

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Helén Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ontogeny; embryology human ; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryologi människa ; teratology; cytogenetik; Development biology; cytogenetics; Genetik; Genetics; Medicin människa och djur ; HIF; Medicine human and vertebrates ; MYCN; Hypoxia; differentiation; Neuroblastoma;

  Abstract : The childhood tumour neuroblastoma is derived from immature cells of the sympathetic nervous system, which have become arrested at different maturation stages. Neuroblastoma is a malignancy with a high degree of heterogeneity, and there is a correlation between a poor differentiation status and a more aggressive phenotype. READ MORE

 3. 3. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Bo Berger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; IA-2A; GADA; ICA; islet antibodies; C-peptide; mortality; prevalence; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Public health; incidence; epidemiology; epidemiologi; sekretion; Folkhälsa;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tidstrender i prevalens, incidens och mortalitet följdes för 15000 diabetespatienter under 1991-2005. Kliniska fynd, C-peptidanalyser och öcellsantikroppar jämfördes med avseende på förmågan att särskilja typ 1 från typ 2 diabetes och faktorer som påverkade prognosen undersöktes. READ MORE

 4. 4. Genes predisposing to type 2 diabetes and cardiovascular mortality

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Jenny Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APOE; APM1; PPARG; PPARGC1A; survival abalysis; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Type 2 Diabetes; cardiovascular mortality; glycogen synthase; adiponectin; GYS1;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Typ 2 diabetes är en sjukdom där dels bukspottkörtelns förmåga att producera hormonet insulin och dels kroppens förmåga att svara på insulin (insulinkänslighet) är nedsatt. Eftersom insulin behövs för att ta upp socker (glukos) från blodet i organ som muskel och fett, är glukoskoncentrationen i blodet förhöjd hos typ 2 diabetiker. READ MORE

 5. 5. Adult Stem Cell Plasticity, Hype or Hope?

  University dissertation from Clinical Research Center Islet pathophysiology UMAS, Malmö Lund University

  Author : Jalal Taneera; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; pancreatic beta cell ; stem cell ; plasticity ; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stamceller i benmärgen reglerar balansen mellan att upprätthålla populationen av stamceller (självförnyelse) samt att producera mogna blodceller. Det finns flera studier om förmågan hos benmärgsderiverade stamceller att ge upphov till andra celltyper än blodceller, såsom hjärnceller, leverceller, muskel, hjärta, blodkärl, lungceller, tarm, hud och insulin-producerande beta-celler. READ MORE