Search for dissertations about: "Gunilla Halldén"

Found 4 swedish dissertations containing the words Gunilla Halldén.

 1. 1. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Author : Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 2. 2. Wasting time or having fun? : Cultural meanings of children and childhood

  Author : Gisela Eckert; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Childhood; Parental Ideas; Cultural Meaning; Dilemmas; Play; TV; Barndomen; Barn och TV; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : This study explores contemporary cultural meanings of children and childhood in a Swedish context. Its point of departure is an understanding that the meanings ascribed to what it is to be a child and what childhood is, are part of culture and, as such, transform through time and space. READ MORE

 3. 3. Modernisation and marketisation : The Chinese kindergarten in the 1990s

  Author : Limin Gu; Gunilla Halldén; Inger M. Andersson; Umeå universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; early childhood education; reform; modernisation; marketisation; structure; ideology; change; continuity; progress; conflict; differentiation;

  Abstract : This is a study of changes in Chinese kindergarten education in the era of the post-Mao four modernisations. Based on fieldwork carried out in China in 1997, this thesis examined the changes of Chinese kindergarten education at two levels — changes in system (structural change) and changes in educational activities (curriculum and ideological change), especially for the period of the 1990s. READ MORE

 4. 4. Children’s Work in Sweden : A part of childhood, a path to adulthood

  Author : Tobias Samuelsson; Gunilla Halldén; Madeleine Leonard; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige; Children; Barn;

  Abstract : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. READ MORE