Search for dissertations about: "cartography"

Showing result 1 - 5 of 47 swedish dissertations containing the word cartography.

 1. 1. Constructing Lithuania : Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914

  University dissertation from Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Vytautas Petronis; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; The Russian Empire; Lithuania; Western provinces; Ethnography; Ethnic Mapping; Cartography; Nationalism; 19th century;

  Abstract : Up until now the discipline of history has most often used maps as a convenient tool for illustration. Scholars have thus touched only briefly upon the development of maps and their role in the processes underlying the formation of national territories and the establishment of ethnic boundaries. READ MORE

 2. 2. Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspective

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Cecilia Akselsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; geomorphology; Physical geography; Miljökemi; Environmental chemistry; skogsteknik; skogsbruk; Skogsvetenskap; forestry technology; forestry; Silviculture; Näringslära; Nutrition; Växtekologi; policy-making; Plant ecology; regional scale; deposition; eutrophication; carbon sequestration; acidification; Nutrient budget;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skogen är en av Sveriges mest betydelsefulla naturresurser. Utöver det ekonomiska värdet är skogen även viktig ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. För att uppnå ett långsiktigt uthålligt skogsbruk måste alla dessa aspekter beaktas. READ MORE

 3. 3. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 4. 4. Glacial geology and palaeo-ice dynamics of two ice-sheet margins, Taymyr Peninsula, Siberia and Jameson Land, East Greenland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Helena Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ice dynamics; Pleistocene; Arctic Siberia; East Greenland; Sedimentology; Physical geography; Sedimentologi; pedology; geomorphology; klimatologi; kartografi; marklära; geomorfologi; cartography; Fysisk geografi; ice-marginal processes; glacial history; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arktis utgör en viktig del i Jordens miljö och vad som händer där har stor påverkan på det globala klimatet, samtidigt som området är mycket känsligt för förändringar. Under kvartärtiden har stora isar flera gånger täckt Skandinavien, Ryssland, Sibirien och Nordamerika och täcker än idag stora delar av Grönland. READ MORE

 5. 5. Holocene vegetation dynamics and climate changes in the Torneträsk area, northern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Lena Barnekow; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleobotanik; palynology; phylogeny; Palaeobotany; northern Sweden; Torneträsk; Abisko; lake-level; radiocarbon dating; forest history; Holocene; tree-line; climate; Vegetation; fylogeni; palynologi; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations- och klimatförändringar under de senaste 10 000 åren i Torneträskområdet i norra Sverige. READ MORE