Search for dissertations about: "expertise"

Showing result 1 - 5 of 265 swedish dissertations containing the word expertise.

 1. 1. Experience and Expertise in Conference Interpreting An investigation of Swedish conference interpreters

  University dissertation from Bergen : University of Bergen

  Author : Elisabet Tiselius; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; interpreting; translation; interpreting studies; translation studies; expertise; cognitive processes; tolkning; översättning; översättningsvetenskap; expertkunnande; kognitiva processer; översättningsvetenskap; Translation Studies;

  Abstract : Avhandlingen undersöker tolkningsprocessen och tolkprodukten hos konferenstolkar med olika lång tolkerfarenhet. Detta görs utifrån expertteorin (jmf Ericsson, Charness och Hoffman 2007) tillämpad på tolkning. READ MORE

 2. 2. Exporting agrarian expertise

  University dissertation from Bergen : University of Bergen

  Author : Karl Bruno; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES;

  Abstract : Agrarian expertise has been employed in the context of Swedish development aid since the 1950s. Throughout this time, the Swedish institutions of higher agrarian education—the Agricultural College, the College of Forestry, and the Veterinary College, in 1977 merged to form the Swedish University of Agricultural Sciences—have played important roles. READ MORE

 3. 3. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  University dissertation from Trollhättan : University West

  Author : Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Abstract : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. READ MORE

 4. 4. Usability Evaluation of Medical Technology: Investigating the Effect of User Background and Users' Expertise

  University dissertation from Trollhättan : University West

  Author : Yuanhua Liu; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; usability test; expertise; test subjects; medical interface; novice-expert; user background; Cognitive Walkthrough; usability evaluation;

  Abstract : Medical devices play a major role in diagnosis and therapeutics in the healthcare systems. The basic features of medical devices concern safety and efficient clinical performance. Nowadays, usability evaluation is an important part of the design process of medical devices. READ MORE

 5. 5. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE