Search for dissertations about: "human body in literature"

Showing result 1 - 5 of 74 swedish dissertations containing the words human body in literature.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 2. 2. The senses of modernism : Technology, perception, and modernist aesthetics

  Author : Sara Danius; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; modernism and modernity; literature and technology; literary history; cultural studies; human body in literature; visual culture; cinema studies; Thomas Mann; Marcel Proust; James Joyce; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Abstract : This study argues that there is a constitutive relationship between technological change and literary modernism. Moving within a historical trajectory that extends from 1880 to 1930, The Senses of Modernism proposes that high-modernist aesthetics is inseparable from a newly emergent and technologically mediated crisis of the senses. READ MORE

 3. 3. Ambiguity and Estrangement : Peer-Led Deliberative Dialogues on Literature in the EFL Classroom

  Author : Anna Thyberg; Maria Olaussen; Lena Fritzén; Kaj Sjöholm; Linnéuniversitetet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literature; EFL; peer-led deliberative dialogues; civic values postcolonial; positionality; ambiguity; estrangement; aesthetic reading; internally persuasive discourse; upper secondary students; transformative learning.; Engelska med didaktisk inriktning; English Education;

  Abstract : The thesis focuses on ideological and emotional dimensions of literature reading in the English as a Foreign Language (EFL) classroom. The empirical data at the heart of this dissertation comprises questionnaires, group sessions, student texts, and post-study evaluation. READ MORE

 4. 4. From Her Point of View : Woman's Anti-World in the Poetry of Anna Świrszczyńska

  Author : Renata Ingbrant; Leonard Neuger; Ebba Witt-Brattström; Ewa Kraskowska; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; the grotesque; ekphrastic poetry; the Warsaw Uprising; poetry of witness; the city lament; studium and punctum; the abject abjection; body-soul dualism; Świrszczyńska Swir; Miłosz; Slavic languages; Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages;

  Abstract : This book is a monograph about Anna Świrszczyńska’s poetry. It may be described as one woman’s attempt to read another woman’s literary work by taking into account established canons as well as the tools of feminist literary analysis. Part One begins with a discussion of Świrszczyńska’s biography (Chapter One). READ MORE

 5. 5. Ecologies of the Imagination : Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic

  Author : Per Israelson; Anders Cullhed; Marcel O'Gorman; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Media theory; genre theory; media ecology; posthumanism; ecocriticism; neocybernetics; sympoiesis; ontogenesis; fantasy; the fantastic; comic books; William Blake; Alan Moore; J. R. R. Tolkien; Literature; litteraturvetenskap;

  Abstract : This book is about the participatory aesthetics of the fantastic. In it, the author argues that the definition of the fantastic presented by Tzvetan Todorov in 1970 can be used, provided it is first adapted to a media-ecological framework, to theorize the role of aesthetic participation in the creation of secondary worlds. READ MORE