Search for dissertations about: "lab experiment"

Showing result 1 - 5 of 51 swedish dissertations containing the words lab experiment.

 1. 1. Prosocial Behavior, Social Interaction and Development: Experimental Evidence from Vietnam

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Nam Pham Khanh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Voluntary contribution; local public goods; social influence; default contribution; conditional cooperation; disclosure; social preferences; preferences for relative position; preference stability; moral licensing; moral cleansing; adaptation to climate change; social capital; field experiment; natural experiment; lab experiment; Vietnam.;

  Abstract : Paper 1. Funding a New Bridge in Rural Vietnam: A Field Experiment on Conditional Cooperation and Default Contributions The ability to provide public goods is essential for economic and social development, yet there is very limited empirical evidence regarding contributions to a real local public good in developing countries. READ MORE

 2. 2. The measurement of chemical persistence in the field by benchmarking Theory and Experiment

  University dissertation from Stockholm : Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

  Author : Hongyan Zou; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chemical benchmarking; persistence; half-lives; modeling; threshold benchmarking; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Abstract : Persistence is one of the core criteria in chemical exposure and hazard assessment. It is often defined as the half-life for the removal of a chemical from a specified environment by transformation. Chemicals with long transformation half-lives may pose high risks for wildlife or humans and be subject to long-range transport to remote areas. READ MORE

 3. 3. Lab work in science education Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Oskar Lindwall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Lab work; science education; educational technology; classroom interaction; ethnomethodology; naturvetenskapliga laborationer; IT i utbildning; klassrumsstudier; etnometodologi;

  Abstract : Avhandlingen baseras på fyra empiriska studier av laborationsarbete i mekanik. Den analytiska utgångspunkten hämtas från etnometodologi och angränsande ansatser. Materialet består av videoinspelad interaktion från en tematisk lärarutbildning, en teknisk gymnasieutbildning samt en högskoleingenjörsutbildning. READ MORE

 4. 4. Hydrodynamic and Microbiological Modelling of Water Quality in Drinking Water Sources

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ekaterina Sokolova; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ECO Lab; Bacteroidales; inactivation; microcosm experiment; fate and transport modelling; pathogens; microbial source tracking; MIKE 3; faecal indicators;

  Abstract : Faecal contamination of drinking water sources poses risks for waterborne disease outbreaks. To manage these risks the fate and transport of faecal contamination in a drinking water source need to be understood and quantitatively described. READ MORE

 5. 5. Analysis and Modelling of Desalination Brines

  University dissertation from Lund University

  Author : Raed Bashitialshaaer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modelling.; Field data analysis; Negatively buoyant jet; Experiment; Brine discharge; Desalination; Water supply;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket enligt prognos för år 2050. READ MORE